Teknisk information

Vårt företags DNA bidrar till att vi ständigt arbetar för våra kunder och detta gav upphov till behovet av att tillhandahålla viktig information för var och en av de sektorer där vi är verksamma; arkitekter, designers, stenproducenter och köks- och badrumsbutiker.

TestStandardUDVärde

Materialjämförelse

Silestone Compare material
3D dekoration● ● ● ● ●
Motståndskraft mot nötning● ● ● ●
Kemisk resistans● ● ●
Ytfinish● ● ● ●
Brandmotstånd● ● ●
Böjhållfasthet● ● ● ● ●
Resistens mot stötar● ● ● ● ●
Stora format● ● ● ● ●
Lågt underhåll● ● ● ● ●
Låg porositet● ● ● ● ●
Materialets bearbetningsmöjligheter● ● ● ● ●
Reptålighet● ● ● ● ●
Termisk expansion● ● ●
Värmechock● ● ●
UV Resistens● ● ●
Väldigt låg: Låg: ● ● Vanlig: ● ● ● Hög: ● ● ● ● Excellent: ● ● ● ● ●