Cosentino Loyalty är ett program skapad för stenhuggare, som belönar deras lojalitet till Cosentino genom att erbjuda dem exklusiva förmåner. I syfte att belöna din lojalitet har vi skapat "Loyalty Silver" och "Loyalty Gold".

Loyalty-Silver

Krav för Silvernivå

Minst 90% av kvartsinköp måste vara Silestone.


Ta kurser kring behandling av Silestone.


Använda sig av COSENTINO tillbehörsprodukter.

Tillhandahålla oss en förteckning över de köksbutiker som du arbetar.


Använd arbetsmetoder med vattentillförsel.


Service efter försäljning.

Fördelar Silver

Silestone-Web----Loyalty---1170Mesa-de-trabajo-44Silver@2x EXKLUSIVA KAMPANJER
Tillgång till kampanjer med rabatter för specifika produkter och färger.

FÖRMÅNER
Råd till köksbutiker, projekt och stora nyckelkonton.

Silestone-Web----Loyalty---1170Mesa-de-trabajo-44Silver@2xVIP-BESÖK TILL HUVUDKONTORET
Prioritet för fabriksbesök med kunder.

Silestone-Web----Loyalty---1170Mesa-de-trabajo-44Silver@2xEXKLUSIVT UPPVISANDE PÅ HEMSIDAN
Införande på vår hemsida och ackrediterade kundtjänstlistor.

Silestone-Web----Loyalty---1170Mesa-de-trabajo-44Silver@2x VÄLKOMSTPAKET
Välkomstgåva och silverklientcertifikat.

Silestone-Web----Loyalty---1170Mesa-de-trabajo-44Silver@2xPERSONLIG OCH PRIORITERAD KUNDSERVICE
Särskilda företagets e-post och prioriterad service för frågor.

Krav för Guldstatus

Minst 90% av kvartsinköp måste vara Silestone.


Ta kurser kring behandling av Silestone.


Använda sig av COSENTINO tillbehörsprodukter.

Tillhandahålla oss en förteckning över de köksbutiker som du arbetar.


Använd arbetsmetoder med vattentillförsel.


Service efter försäljning.


Uppnå minst den fastställda försäljningsvolymen.

Fördelar Guld

Silestone-Web----Loyalty---1170Mesa-de-trabajo-44Silver@2xEXKLUSIVA KAMPANJER
VÄLKOMSTPAKETTillgång till kampanjer med rabatter för specifika produkter och färger.

FÖRMÅNER
Råd till köksbutiker, projekt och stora nyckelkonton.

Silestone-Web----Loyalty---1170Mesa-de-trabajo-44Silver@2xVIP-BESÖK TILL HUVUDKONTORETL
Prioritet för fabriksbesök med kunder.

Silestone-Web----Loyalty---1170Mesa-de-trabajo-44Silver@2xEXKLUSIT UPPVISANDE PÅ HEMSIDAN
Införande på vår hemsida och ackrediterade kundtjänstlistor.

Silestone-Web----Loyalty---1170Mesa-de-trabajo-44Silver@2xVÄLKOMSTPAKET
Välkomstgåva och guldklientcertifikat..

Silestone-Web----Loyalty---1170Mesa-de-trabajo-44Silver@2xPERSONLIG OCH PRIORITERAD KUNDSERVICE
Särskild företagets e-post och prioriterad service för förfrågningar

Silestone-Web----Loyalty---1170Mesa-de-trabajo-44Silver@2xEVENEMANGSINBJUDAN
Inbjudningar till sportevenemang (fotboll, Formel 1, etc.).

Silestone-Web----Loyalty---1170Mesa-de-trabajo-44Silver@2xEXPERTFORUM
Deltagande i möten och Cosentino opinionsforum i varje land.

Silestone-Web----Loyalty---1170Mesa-de-trabajo-44Silver@2xRABATTER OCH EXKLUSIVA ERBJUDANDEN
Köp i bulk direkt från fabriken (lastbilslaster = bättre priser).

Silestone-Web----Loyalty---1170Mesa-de-trabajo-44Silver@2xNÄRVARO I COSENTINO NYHETSBLAD
Särskilt omnämnande i kvartalsvisa nyhetsbrev "Cosentino News.

Var man kan köpa
Senaste färgerna