Hur kan vi hjälpa dig?


Oavsett om du är en husägare, arkitekt, inredningsarkitekt, stenhuggare eller en köksbutik vill vi att du ska höra av dig till oss. Lämna dina uppgifter via kontaktformuläret så kommer vårt team att besvara dig inom kort.


Husägare

Har du några frågor om ditt kök eller badrum eller behöver du mer information om våra varumärken? Fyll i formuläret.

Kontakta oss


Yrkesverksamma

Behöver du information eller prover av våra material? Skulle du vilja påbörja en affärsrelation med Cosentino?

Kontakta oss


Klagomålskanal

Använd våra klagomåls- och anspråksformulär för att lösa eventuella problem så fort som möjligt.

Kontakta oss

Husägare


Dina uppgifter kommer i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR, att lagras i en fil under ansvar av COSENTINO, S.A. (hädanefter ”COSENTINO”) för att kunna hantera och tillhandahålla information på din begäran. Som följd av detta ger ditt samtycke en rättslig grund för sådan behandling. Dina uppgifter kommer att lagras i fem år. Dina uppgifter kan vid behov komma att skickas till företagen som utgör COSENTINO GROUP (http://forms.cosentino.com/cosentino-group-subsidiaries/) för att utveckla vår affärsrelation med dig, eller eftersom du har begärt en särskild produkt eller tjänst, för att besvara ett legitimt intresse eller för affärssyften. Vissa företag från COSENTINO GROUP kan ha sitt säte i tredjepartsländer, inklusive länder där lokal lagstiftning inte kräver en lämplig säkerhetsnivå som liknar den som har angivits av den spanska dataskyddsmyndigheten, Agencia Española de Protección de Datos.

Du kan utöva dina rättigheter till åtkomst, korrigering, annullering/borttagning, invändning, begränsning och portabilitet genom ett skriftligt meddelande till Ctra. Baza a Huércal – Overa, Km. 59 – 04860 Cantoria (Almería), eller genom att mejla vårt dataskyddsombud på gdpr@cosentino.com. I brevet/mejlet bör du bifoga en kopia av ditt nationella ID-kort eller liknande och ange vilken rättighet du önskar utöva. Vid en eventuell händelse att du känner att dina personuppgiftsrättigheter har överträtts, an du skicka in ett klagomål om detta till spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).

YrkesverksammaI samarbete med RGPD informerar vi dig om att dina uppgifter kommer att införlivas i en fil under ansvar av COSENTINO, S.A. (härefter COSENTINO) för att möta och hantera din reklamation. Därför är ditt samtycke den lagliga grund som legitimerar denna behandling. Dina uppgifter kommer att bevaras i fem år. På samma sätt informerar vi dig om att dina uppgifter kan komma att delas till företag i COSENTINO GROUP (http://forms.cosentino.com/cosentino-group-subsidiaries) när det är nödvändigt för en korrekt utvecklingen av förhållandet vi upprätthåller med dig, eller eftersom han har bett oss om en specifik produkt eller tjänst, och för legitima intressen i anledningar relaterade till företaget. Vissa företag från COSENTINO GROUP kan ha sitt säte i tredje land, även de där lokal lagstiftning inte kräver en lämplig säkerhetsnivå som den som angivits av den spanska dataskyddsmyndigheten.

Du kan verkställa dina rättigheter till åtkomst, korrigering, annullering/borttagning, invändning, begränsning och portabilitet genom ett skriftligt meddelande till Ctra. Baza to Huércal – Overa, Km. 59 – 04860 Cantoria (Almería), eller till adressen till vårt dataskyddsombud gdpr@cosentino.com där du tillhandahåller en kopia av ditt ID eller motsvarande dokument och identifierar rätten som begärs. Om din rätt till skydd av dina personuppgifter har brutits kan du också lämna in ett klagomål till den spanska dataskyddsmyndigheten (www.aepd.es).

Klagomålskanal


I samarbete med RGPD informerar vi dig om att dina uppgifter kommer att införlivas i en fil under ansvar av COSENTINO, S.A. (härefter COSENTINO) för att möta och hantera din reklamation. Därför är ditt samtycke den lagliga grund som legitimerar denna behandling. Dina uppgifter kommer att bevaras i fem år. På samma sätt informerar vi dig om att dina uppgifter kan komma att delas till företag i COSENTINO GROUP (http://forms.cosentino.com/cosentino-group-subsidiaries) när det är nödvändigt för en korrekt utvecklingen av förhållandet vi upprätthåller med dig, eller eftersom han har bett oss om en specifik produkt eller tjänst, och för legitima intressen i anledningar relaterade till företaget. Vissa företag från COSENTINO GROUP kan ha sitt säte i tredje land, även de där lokal lagstiftning inte kräver en lämplig säkerhetsnivå som den som angivits av den spanska dataskyddsmyndigheten.

Du kan verkställa dina rättigheter till åtkomst, korrigering, annullering/borttagning, invändning, begränsning och portabilitet genom ett skriftligt meddelande till Ctra. Baza to Huércal – Overa, Km. 59 – 04860 Cantoria (Almería), eller till adressen till vårt dataskyddsombud gdpr@cosentino.com där du tillhandahåller en kopia av ditt ID eller motsvarande dokument och identifierar rätten som begärs. Om din rätt till skydd av dina personuppgifter har brutits kan du också lämna in ett klagomål till den spanska dataskyddsmyndigheten (www.aepd.es).

Arbeta för oss

Vill du arbeta för oss? Upptäck lediga tjänster runt om i världen och skicka in ditt CV till oss.

Kontakta oss

Var man kan köpa
Senaste färgerna