Silestone 25 års garanti

Silestone är det enda varumärke som erbjuder en certifierad garanti, skriftligen. Endast en global marknadsledare, den som är den största producenten av ytor i mineraler och återvunna material, kan återigen leda utvecklingen och erbjuder en äkta 25-årsgaranti för Silestone. Förutsättningarna för fullgörande av

Silestonegarantin.


För att aktivera din garanti, måste användaren tillhandahålla ett bevis på köpet.  Garantin gäller ome online-registrering görs inom 6 månader efter köpet.

Aktivera garanti

Varje produkt som inte registrerats på webbplatsen under de 6 månader efter köpet, kommer att erhålla en garanti på 2 år om du har faktura tillgänglig.

Garantidokumentet

25 års garanti

Ges på alla sålda produkter efter den 1a januari 2015 och som är registrerade på webbplatsen.

10 års garanti

Ges på alla sålda produkter mellan den 1a juli 2009 till och med den 31a december 2014.

För produkter innan juli 2009, var den etablerade garantin 3 år med villkoret att fakturan sparats.

Var man kan köpa
Senaste färgerna