ECO Line Colour Series

Hva er Eco Line-serien?

Silestone® Eco Line er et nytt produkt som er laget av resirkulerte materialer

Silestone® Eco Line er et originalprodukt som er fremstilt av 50 % resirkulerte materialer som speil, glass, porselen, steintøy og forglasset aske.

Silestone® Eco Line er et nytt produkt som omfavner bærekraftighet, design og kvalitet, noe som har gitt oss en helt ny kategori innen resirkulerte overflater. Dette er et miljøvennlig alternativ til lignende overflater innen design og arkitektur.

Silestone® Eco Line er resultatet av et omfattende forsknings- og utviklingsprosjekt fra det internasjonale spanske selskapet Cosentino S.A, som har reinvestert store deler av sine årsintekter til fremming av ny teknologi for å utvikle dette toppmoderne produktet.

Alle produksjonsprosessene overholder strenge miljøstandarder. Dette gjør at Silestone® Eco Line er et svært bærekraftig og unikt produkt.

¿Qué es Eco Line Series?

Eco Line-farger

Fordeler

Øko-vennlig produksjon for miljøet

 • Reduserer avfall på fyllplassen

 • Energisparing ved at det ikke brukes nye råmaterialer

 • Gjenbruk av foreldede og avhendede artikler

 • Redusert avskoging og bruk av naturressurser

 • Redusert vannforbruk - 94 % av vannet er resirkulert

 • Reduserte utslipp i alle ledd i produksjonsprosessen.

 • 99 % filtrering av flyktige organiske forbindelser (VOC’er)

 • Ingen løsemidler brukes til rengjøring og vedlikehold av maskineri

 • Avansert bruk av filtreringssystemer

 • Alle produkter er gjenvinnbare

Sertifiseringer for ECO fra Cosentino®

Internasjonale sertifiseringer for miljøengasjement.

ECO fra Cosentino® er akkreditert med følgende internasjonale sertifiseringer, som bekrefter Consentinos kompetanse innen utvikling av fullstendig bærekraftige og resirkulerte overflater i høy kvalitet. ECO er stolte av at disse sertifiseringene kun tildeles produkter som overholder meget strenge kriterier.

Dette er absolutt revolusjonerende innen steintøybransjen. En overflate som er utviklet for en fremtid med miljøvennlig bygging.

ECO fra Cosentino® og LEED: Forkortelsen står for «Leadership in Energy and Environmental Design» (Ledelse innen energi- og miljøvennlig design). LEED er anerkjent av amerikanske myndigheter som et sertifiseringssystem for miljøvennlig bygging, utviklet av US Green Building Council. LEED fremmer bærekraftig og miljøvennlig design- og byggepraksis.

LEED-klassifiseringssystemet er også anerkjent i en rekke land verden over. Bygge- og arkitekturprosjekter som bruker dette systemet tildeles LEED-poeng, som tar hensyn til fem kategorier for grønn design: bærekraftige anlegg, vanneffektivitet, energi og atmosfære, materialer og ressurser og innemiljø.

ECO fra Cosentino® overholder alle standardene som kreves for slik sertifisering i byggebransjen.

Greenguard

Greenguard

Denne sertifiseringen betyr at ECO fra Cosentino® ikke slipper ut skadelige organiske stoffer i miljøet.

NSF

NSF

Dette sertifiserer produktet med hensyn til hygiene og sanitet.

ISO 14001

Bureau Veritas

Sertifiserer effektiv bruk av råvarer, industrielle vannsystemer, kjemiske stoffer og kontroll av miljømessige risikofaktorer.

.

Miljømessig produkterklæring

EPD The geen yardstick

Livssyklusanalyse (LCA) er et nyskapende verktøy innen bærekraftig politikk og tiltak. Analysen undersøker og evaluerer miljøpåvirkningen til produkter og tjenester under alle deler av livsløpet deres (utvinning, produksjon, distribusjon, bruk og avhending).

I fjor ble Consentino-gruppen analysert etter disse strenge kriteriene, ikke bare for miljøpåvirkningen av Eco-produksjonen på fabrikkene, men også for alle indirekte og tilhørende prosesser. Disse omfatter mer enn 1500 produksjonsprosesser og 200 råvarer.

Consentino-gruppen blir verdens første selskap innen arbeidsbenker i kvarts som tildeles Environmental Declaration of Products (EPD), som sertifiserer denne livssyklusanalysen.

Miljøprodukterklæringen som tildeles av «The International EPD Consortium» er den mest anerkjente internasjonale sertifiseringen, med over 140 produkter fra mer enn 100 selskaper i 9 land. Denne uttalelsen er sertifisert av en uavhengig kontrollør i en prosess som er fullstendig åpen og sammenlignbar, da resultatene kan etterprøves fritt.

Cradle to Cradle, et tankesett

Cradle to Cradle

Denne utmerkelsen tildeles byggefirmaer som gjenvinner alle elementer og returnerer produktet til jorden som «biologisk næringsmiddel», eller til bransjen som «teknisk næringsmiddel», slik at det kan gjenvinnes på nytt.

Forfatterne av boken “Cradle to Cradle: Remaking The Way We Make Things”, (Michael Braungart og William McDonough) forsvarer ideen om at det aldri bør produseres forbruksvarer som ender opp som ubrukelig, potensielt forusensende søppel når produktenes levetid er over.

C2C har til hensikt å fremme produksjon og bruk av 100 % resirkulert materiale.

Metabolismo Técnico

Teknisk metabolisme

Metabolismo Biológico

Biologisk metabolisme

Cosentino® holder fast ved bærekraftighet og miljøvennlig praksis som ett av selskapets kjerneprinsipper. Tildelingen av denne CRADLE TO CRADLE-sertifiseringen til ECO av Cosentino® støtter opp om disse retningslinjene og er et godt eksempel på dem.

Utmerkelser

Internasjonale sertifiseringer for miljøengasjement.

2009

 • Premio Construmat a la Innovación Tecnológica, Spania
 • Building Products Green Product Awards, USA
 • Multi-Housing News Green Initiative Award, USA
 • EcoHome Editor’s Choice Awards, USA
 • Interiors & Services Reader’s Choice Awards, USA
 • The American Society of Interior Designers (ASID) Bloom Awards

2010

 • KB Culture Awards, USA
 • Bloom Awards, USA
 • KBB Review Industry Awards, Storbritannia
 • Irish Industry Awards, Irland
 • Focus Open. Baden-Württemberg International Design Award, Tyskland
 • Premio Europeo de Diseño y Medio Ambiente Best_ed, Spania
 • Premios Innovación Revista “Muy Interesante”, Spania
 • Premio NAN. Categoría de Pavimentos y Revestimientos, Spania

2011

 • Hot 50 Green Product for 2011, USA
 • Premio para el Reciclaje de la Generalitat de Cataluña al “Mejor Material”, Spania

2013

 • “Greenest Countertop”, News “GreenBuilder”, USA.

Imagen Premio a Eco

Produksjonsprosess Eco

Miljøvennlig produksjon

ECO fra Cosentino® bruker en ny teknologi som er utviklet og produseres i selskapets hovedkvarter i Cantoria (Almeria, Spania), i en fullstendig miljøvennlig produksjonsprosess.

ECO av Cosentino® sikrer gjenbruk av avfallsprodukter ved å utvikle et nyskapende og miljøvennlig produkt som på en fornuftig måte drar nytte av naturressursene.

De resirkulerte materialene som brukes til å produsere ECO av Cosentino® kan deles inn i to kategorier: Brukte forbruksmaterialer som har nådd slutten av levetiden og etter-industrielle produkter, fra fabrikker, produksjonsavfall og produktoverskudd fra produksjonsprosessen.

ECO fra Cosentino® er framstilt av 75 % resirkulerte materialer. De resterende 25 % er laget av en blanding av kvarts, naturstein, pigmenter og eksklusiv harpiks av delvis organisk materiale.

Miljøvennlig produksjonsprosess

1

Råmaterialene leveres av kommersielle organisasjoner som er spesialisert på råvarehåndtering. Disse materialene gjennomgår en grundig rengjøring, filtrering og klassifiseringsprosess.

1 2

2 Materialene helles deretter over i en blandemaskin og bindes sammen med den miljøvennlige harpiksen fra Cosentino.

3 3

4 Når blandingen er smeltet, spres den på et stort samlebånd og komprimeres med vibrasjonskomprimering.

5 4

Hvor man kjøper
Siste farger