Техническа информация

ДНК-то на нашата компания ни ангажира с нашите клиенти да работим постоянно. Този отдел възниква от необходимостта да се предостави основна информация за всеки един от секторите, с коти работим: архитекти, дизайнери, мрамористи и магазини за кухни и бани.

ПроучванеПравилоUDСтойност

Сравнение на материали

Silestone Compare material
3D декорация● ● ● ● ●
Устойчивост към абразия● ● ● ●
Химическа устойчивост● ● ●
Нюанси● ● ● ●
Киселиноустойчивост● ● ●
Устойчивост на огъване● ● ● ● ●
Устойчивост на удар● ● ● ● ●
Голям формат● ● ● ● ●
Лесна поддръжка● ● ● ● ●
Ниска порьозност● ● ● ● ●
Лесно манипулиране на материала● ● ● ● ●
Устойчивост към надраскване● ● ● ● ●
Топлинно разширяване● ● ●
Термичен шок● ● ●
UV резистентност● ● ●
Много ниско: Ниско: ● ● Нормално: ● ● ● Високо: ● ● ● ● Отлично: ● ● ● ● ●