Скандинавските кухни

Скандинавските кухни

Скандинавския стил, зародил се в Северна Европа в началото на ХХ век, в страни като Дания, Финландия и Швеция, е стил, който се стреми към максимално използване на светлината, който създава кухни със спокойна, хармонична и приветлива атмосфера, с преобладава бял цвят.