Сертификати


Silestone е международно сертифициран за да се гарантира максимална сигурност и защита. Тези сертификати предоставят на потребителите надеждността, че Silestone е безопасен и висококачествен материал. Нашите сертификати ни предоставят 100%-та гаранция.

Greenguard
media.silestone copy


Този сертификат доказва, че Silestone не генерира никакви вредни субстанции за околната среда. Също така, гарантира, препоръчителната употреба на нашите повърхности в затворени пространства.

Silestone също е получил сертификат "Greenguard for Children & Schools", което потвърждава максимална безопасност в неговото приложения за училища и университети.

ISO 14001
14001


Сертификат за системата на управление на околната среда на Cosentino. Този стандарт удостоверява доброто поведение и непрекъснатото усъвършенстване на околната среда на производствените процеси на Cosentino.

Той подчертава ефективното използване на суровини, контрола на емисиите в атмосферата, програмите за управление на отпадъците, системите за пречистване и повторно използване на промишлените води, обезвреждането на химически субстанции и контрола на рисковете за околната среда.

Къде да купя
Последни цветове